Meldings- & mutatieformulieren

Melding - werkgeversverklaring

Melding - upload betanden

Melding - uniforme verbouwingsspecificatie

Melding - UBO (25%) Verklaring

Melding - overlijden

Melding - naverrekenen

Aanvraag - voorlopige dekking motorvoertuig

Melding - mutatie

Melding - intermediairswijziging

Melding - geboorte

Melding - doorlopende SEPA-machtiging